محلی برای حل مسایل پیش روی معلمان

سلام

همیشه رفتن رسیدن نیست...

                       ولی برای رسیدن  باید رفت

                                    در بن بست هم راه آسمان باز است....

                                                                                         پرواز بیاموز...


از فروشگاه وبلاگ ما دیدن فرمایید...

مجموعه ی پیک نشانه های شماره ۳۱ تا ۴۰ (بخش نشانه های ۲)

این مجموعه شامل ۱۰پیک نشانه ( مجموعا در ۲۰ صفحه) از نشانه ی تشدید تا نشانه ی ظا می باشد و به صورت یک برگ A4 (پشت و رو) برای هر نشانه طراحی شده است که حاوی  تمرین های متنوع و کاربردی و املای تصویری با طراحی جذاب و به شکل سیاه و سفید می باشد. 

شما می توانید به راحتی آن را چاپ کرده و در پایان تدریس هر نشانه از آن استفاده نمایید.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 23

پیک نشانه ی شماره 23 (نشانه ی خـ خ) 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 22

پیک نشانه ی شماره 22 (نشانه ی خـ خ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 21

پیک نشانه ی شماره 21 (نشانه ی فـ ف) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 20

پیک نشانه ی شماره 20 (نشانه ی گـ گ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 19

پیک نشانه ی شماره 19 (نشانه ی پـ پ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 18

پیک نشانه ی شماره 18 (نشانه ی و) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 17

پیک نشانه ی شماره 17(نشانه ی کـ ک) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 16

پیک نشانه ی شماره 16(نشانه ی اُ -ُ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 15

پیک نشانه ی شماره 15 (نشانه ی یـ ی ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی