همیشه رفتن رسیدن نیست...

                       ولی برای رسیدن  باید رفت

                                    در بن بست هم راه آسمان باز است....

                                                                                         پرواز بیاموز...


از فروشگاه وبلاگ ما دیدن فرمایید...