محلی برای حل مسایل پیش روی معلمان

۹۸ مطلب با موضوع «فارسی» ثبت شده است

مجموعه ی پیک نشانه های شماره ۳۱ تا ۴۰ (بخش نشانه های ۲)

این مجموعه شامل ۱۰پیک نشانه ( مجموعا در ۲۰ صفحه) از نشانه ی تشدید تا نشانه ی ظا می باشد و به صورت یک برگ A4 (پشت و رو) برای هر نشانه طراحی شده است که حاوی  تمرین های متنوع و کاربردی و املای تصویری با طراحی جذاب و به شکل سیاه و سفید می باشد. 

شما می توانید به راحتی آن را چاپ کرده و در پایان تدریس هر نشانه از آن استفاده نمایید.۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 23

پیک نشانه ی شماره 23 (نشانه ی خـ خ) 

۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 22

پیک نشانه ی شماره 22 (نشانه ی خـ خ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 21

پیک نشانه ی شماره 21 (نشانه ی فـ ف) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 20

پیک نشانه ی شماره 20 (نشانه ی گـ گ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 19

پیک نشانه ی شماره 19 (نشانه ی پـ پ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 18

پیک نشانه ی شماره 18 (نشانه ی و) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 17

پیک نشانه ی شماره 17(نشانه ی کـ ک) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 16

پیک نشانه ی شماره 16(نشانه ی اُ -ُ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی

پیک نشانه ی شماره 15

پیک نشانه ی شماره 15 (نشانه ی یـ ی ) 

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰
مجید مهدی خانی