با سلام 

ظهر آدینه تون بخیر...در این پست پیک نشانه ی شماره 3 (نشانه ی اَ ) رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم مورد توجه و رضایت واقع شود.