با سلام 

ظهر آدینه تون بخیر...در این پست پیک نشانه ی شماره 2 (نشانه ی بـ ب) رو تقدیم حضورتون می کنم. امیدوارم مورد توجه و رضایت واقع شود.