این کتابچه در 36 صفحه  شامل داستان ها و کلمات جدید از هر نشانه با توجه به پیشرفت تدریس می باشد و می توانید از آن ها به عنوان متن های روانخوانی و همچنین متن املا استفاده نمایید. سعی بر این بوده تمام کلمات جدید در هر قسمت قرار داده شود.این کتابچه دارای جلد و طراحی زیبا می باشد و می توانید آن را به شکل کتابچه ی روانخوانی در اختیار دانش آموزان خود قرار دهید.

این کتابچه قبلا در دو پست مجزا ارایه شده بود که مجددا با توجه به درخواست همکاران ارجمند در قالب یک فایل و شامل تمامی نشانه ها ارایه می گردد...

دریافت کتابچه ی روانخوانی