دوستان و همراهان گرامی

در این پست پیک دنیای ریاضی شماره 9 رو تقدیم حضورتان می کنم. امیدوارم تاخیر بوجود آمده برای این پیک را به بزرگواری خود ببخشید.

پیک دنیای ریاضی شماره 9

فایل قابل ویرایش پیک دنیای ریاضی شماره 9


* فایل قابل ویرایش این پیک هم با قیمتی استثنایی در فروشگاه تقدیم حضورتان می شود**