سلام به همه...

اینم آزمون شماره یک فارسی بخش نگاره ها که قولش رو داده بودم.ببخشید که با تاخیر آماده شد...


آزمون مداد کاغذی شماره 1 فارسی ( نگاره ها)

فایل قابل ویرایش آزمون مداد کاغذی شماره 1 فارسی ( نگاره ها)