سلام

بدون هرگونه حرف و مقدمه چینی تقدیم به شما عزیزان...


توجه : این پیک شامل نگاره ی 7 و 8 می باشد.

پیک نگاره ها

پیک نگاره های شماره 4

فایل قابل ویرایش پیک نگاره های شماره 4

سخن روز :

بزرگترین عیب برای دنیا همین بس که بی‌وفاست. (حضرت علی علیه‌السلام)